Blog Malayalam

ശരീഅത്ത് ഫണ്ടുകളിൽ എങ്ങിനെ നിക്ഷേപിയ്ക്കാം

ശരീഅത്ത് ഫണ്ടുകളിൽ എങ്ങിനെ നിക്ഷേപിയ്ക്കാം

ശരീഅത്ത് നിക്ഷേപങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക നിക്ഷേപക തത്വചിന്ത പിൻതുടരുന്ന ശരീഅത്ത് നിയമം അനുസൃതമായിട്ടുള്ളതാണ്. ശരീഅത്ത് ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ ധാർമിക നിയമാവലി ആണ്. സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ ഊന്നി നിക്ഷേപത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ അത് ജനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിയ്ക്കുന്നു. മനുഷ്യനെ ശാരീരികമായും വികാരപരമായും വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഏതിലും നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് ശരീഅത്ത് നിയമങ്ങൾ എതിരാണ്. ശരീഅത്ത് നിയമാവലിയിൽ വിശ്വസിയ്ക്കുന്ന ആർക്കും ഇത്തരം ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപം നടത്താം. വിവിധ ശരീഅത്ത് നിക്ഷേപങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ടെങ്കിലും എണ്ണത്തിൽ കുറവാണ് എന്നത് നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന വസ്തുതയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വിവിധ ശരീഅത്ത് നിക്ഷേപങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്.

ടോറസ് എത്തിക്കൽ ഫണ്ട്

ശരീഅത്ത് നിയമാവലി പാലിയ്ക്കുന്ന ഒരു മ്യുച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപം ആണിത്.  നിക്ഷേപിയ്ക്കാവുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക 5000 രൂപ ആണ്. സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ പ്രകാരമാണെങ്കിൽ 1000 രൂപ ആണ്. ഈ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് വരുമാനം 10 ശതമാനത്തിന് മുകളിലാണ്. ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് വരുമാനത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ആണിത്. ഇതിന്റെ എ യു എം (അസ്സെറ്റ്സ് അണ്ടർ മാനേജ്മെന്റ്) 37 കോടിയും എക്സ്പെൻസ്‌ റേഷ്യോ അഥവാ നിക്ഷേപം സംഭരിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ചിലവ് 2.6% ആണ്.

ടാറ്റ എത്തിക്കൽ ഫണ്ട്

ടാറ്റ എത്തിക്കൽ ഫണ്ട് ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായതും സ്വീകാര്യമായതും ആയ ശരീഅത്ത് നിക്ഷേപം ആണ്.  515 കോടിയിൽ നിൽക്കുന്ന അതിന്റെ എ യു എം ഉം ടാറ്റ എന്ന വാണിജ്യമുദ്രയും തന്നെ കാരണം. നിക്ഷേപിയ്ക്കാവുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക 5000 രൂപ ആണ്. സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ പ്രകാരമാണെങ്കിൽ 500 രൂപയും ആണ്. ഇതു പ്രകാരം വരുമാനം  14 ശതമാനം ആണ്. എക്സ്പെൻസ്‌ റേഷ്യോ 2.5 ശതമാനം.

നിപ്പോൺ ടി എഫ് (എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഫണ്ട്)

ഇതിൽ നിക്ഷേപിയ്ക്കാൻ ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് നിർബന്ധമാണ്. എക്സ്പെൻസ്‌ റേഷ്യോ 1% കൂടുതൽ ആണ്. അതിന്റെ എ യു എം വെറും 3 കോടിയാണ്, എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നിക്ഷേപിയ്ക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന പ്രശ്നം ലിക്വിഡിറ്റി ഇല്ലായ്മയാണ്.

എത്തിക്കൽ മ്യുച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിയ്ക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ

 • പാൻ കാർഡ്
 • ആധാർ കാർഡ്
 • ചെക്ക് ലീഫ്

 

നിങ്ങൾ ഒരു എൻ ആർ ഐ (നോൺ റെസിഡന്റ് ഇന്ത്യൻ) ആണെകിൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞ രേഖകൾ കൂടാതെ നിങ്ങൾ താമസിയ്ക്കുന്ന രാജ്യത്തെ മേൽവിലാസത്തിൻറെ രേഖകളും എൻ ആർ ഐ അക്കൗണ്ടിന്റെ രേഖകളും നൽകണം

ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ആണ് നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ

 • പാൻ കാർഡ്
 • ആധാർ കാർഡ്
 • ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ വിവരങ്ങൾ

നിങ്ങൾ ഒരു എൻ ആർ ഐ ആണെങ്കിൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞ രേഖകൾ കൂടാതെ പി എ എസ്സ് അക്കൗണ്ട് തുറന്നിരിയ്ക്കണം, ഇത് ട്രേഡിങ്ങ് അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധിപ്പിയ്ക്കുകയും വേണം.

നികുതി തുക അഥവാ നിർത്തുമ്പോൾ ഉള്ള തുക

 • 1 വർഷത്തിന് മുൻപ് നിക്ഷേപം അവസാനിപ്പിയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന തുകയുടെ 1 % എക്സിറ്റ് ലോഡ് ആയി അടയ്‌ക്കേണ്ടി വരും
 • 1 വർഷം പൂർത്തിയാവുന്നതിന് മുൻപ് വില്കുകയാണെങ്കിൽ ലഭിയ്ക്കുന്ന ലാഭത്തിന്റെ 15 % നികുതി അടയ്ക്കണം
 • ഇ ടി എഫ് ആണെങ്കിൽ ലിക്വിഡിറ്റിയ്ക്ക് അനുസരിച്ചു വിൽക്കുകയോ വാങ്ങുകയോ ചെയ്യാം
 • 1 വർഷത്തിന് ശേഷം വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാഭത്തിന്റെ 10% നികുതി അടയ്ക്കണം. മൊത്തം തുകയിൽ നിന്ന് ആദ്യ 1 ലക്ഷം കിഴിച്ചു ബാക്കി വരുന്ന തുകയ്ക്ക് നികുതി അടയ്‌ക്കേണ്ടതാണ്
 • എൻ ആർ ഐ കൾക്ക് നികുതിയിൽ ഇളവില്ല

ശരീഅത്ത് നിക്ഷേപങ്ങൾ എണ്ണത്തിൽ കുറവായതു കൊണ്ട് നിക്ഷേപ സാധ്യതകളും കുറവാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ വ്യക്തമായ പഠനത്തിന് ശേഷമേ അതിലേയ്ക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിയ്ക്കാവൂ.

Blog Malayalam

സമ്പന്നതയിലേക്കുള്ള വഴി ഏത്

സമ്പന്നതയിലേക്കുള്ള വഴി ഏത്

എങ്ങിനെ സമ്പന്നനാവാം എന്നതിനെ പറ്റി ഏറെ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവ പ്രവർത്തികമാക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പരാജയപ്പെടുകയാണ് പതിവ്. ഇവിടെ പ്രശ്നം പുസ്തകങ്ങളുടേതല്ല മറിച്ച് വ്യക്തതയില്ലായ്മയുടേയും ആത്മവിശ്വാസക്കുറവിൻറെയുമാണ്. ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക, ലക്‌ഷ്യം എന്താണെന്നും നമ്മൾ കൃത്യമായും എത്തിച്ചേരേണ്ട ഇടമെന്താണെന്നും മനസ്സിലാക്കുകയാണ് സമ്പന്നതയിലേക്കുള്ള ആദ്യ വഴി. ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങിനെ പണമുണ്ടാക്കാം എന്നും ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ എങ്ങിനെ വിജയിയ്ക്കാം എന്നുമാണ്.

ലക്ഷ്യം നിശ്ചയിയ്ക്കുക

 • ദൃഢവിശ്വാസത്തോടു കൂടി നിങ്ങളുടെ ലക്‌ഷ്യം നിശ്ചയിച്ചു ഉറപ്പിയ്ക്കുക
 • സമ്പാദിക്കാനുള്ള തുക വ്യക്തമായി കണക്കുകൂട്ടി നിശ്ചയിയ്ക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന്, മാസം 10 ലക്ഷം സമ്പാദിയ്ക്കണമെന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ, ഇത് കൃത്യമായി നിർണയിയ്ക്കുക

ലക്ഷ്യത്തെ ഉറപ്പിയ്ക്കുക

 • മാസവരുമാനം 10 ലക്ഷം ലഭിയ്ക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവൻ ആണെന്ന് സ്വയം പറയുക
 • തുക കൃത്യമായി നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ ഒരു ഡയറിയിൽ എഴുതി വെയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് വീണ്ടും പറഞ്ഞുറപ്പിയ്ക്കുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കും.
 • ലക്ഷ്യവും തുകയും നിങ്ങളുടെ ചുമരിലോ പൂജാമുറിയിലോ നിങ്ങൾ കാണത്തക്ക രീതിയിൽ എഴുതി പതിപ്പിയ്ക്കുക. ഇത് ലക്‌ഷ്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പതിയാൻ ഇടയാക്കും.
 • ഇത് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും രാത്രിയിലും 10 തവണയെങ്കിലും വായിച്ചുറപ്പിയ്ക്കുക.
 • നിങ്ങൾ ലക്‌ഷ്യം വെച്ചിട്ടുള്ള പണം സമ്പാദിയ്ക്കുന്നതും, എണ്ണുന്നതും, നിക്ഷേപിയ്ക്കുന്നതും മനസ്സിൽ കാണുക.
 • ലക്ഷ്യമിട്ട പണം നിങ്ങളിലേയ്ക്ക് എത്തുമ്പോൾ തോന്നുന്ന വികാരം മനസ്സിൽ കാണുക. അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും, കുടുംബത്തിലും, ജീവിതശൈലിയിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യത്യാസം സങ്കൽപ്പിയ്ക്കുക. അത് നിങ്ങൾ പുതിയ വാഹനമോ വസ്ത്രമോ വാങ്ങുന്നതാകാം, പുതിയ ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിയ്ക്കുന്നതാവാം, ദാനധർമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാവാം, അതിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കളെ കുറിച്ചാകാം, അത് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിയ്ക്കുന്ന ബഹുമാനത്തെ പറ്റിയാകാം.
 • ഒരു വിഷൻ ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കുക.  മാഗസിനുകളിൽ നിന്ന് പടങ്ങൾ വെട്ടിയെടുത്തു ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ചുമരുകളിൽ ഒട്ടിയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് എടുത്തു യോജിപ്പിച്ചു സ്ക്രീൻസേവർ ആക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചെയ്ഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും, നിങ്ങൾ ദാനധർമങ്ങൾ നടത്തുന്നതും, മാരത്തണിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതും, ഒരു വീട് നിർമ്മിയ്ക്കുന്നതും, വാഹനം സ്വന്തമാക്കുന്നതുമെല്ലാം ഓർമപ്പെടുത്തുന്ന പടങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചുമരിൽ ഒട്ടിയ്ക്കുകയോ സ്ക്രീൻസേവർ ആയി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇടുകയോ ചെയ്യാം

പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുക

 • മുകളിൽ പറഞ്ഞ ജീവിതശൈലി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നടപ്പിൽ വരുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് സ്വയം ചോദിയ്ക്കുക
 • ഓരോ തവണ ചോതിയ്ക്കുമ്പോഴും ലഭിയ്ക്കുന്ന ചെറിയ ആശയങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുക
 • ഈ ചെറിയ ആശയങ്ങൾ വല്ല്യ വീക്ഷണങ്ങളായി രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചു ലക്ഷ്യപൂർത്തീകരണത്തിന് സഹായിയ്ക്കും.

നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യ പൂർത്തീകരണത്തിന് മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ എടുത്തേക്കാം. എത്രത്തോളം ശക്തമായി നിങ്ങൾ അതിൽ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നോ അത്രത്തോളം വേഗത്തിൽ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തും. ആ നിമിഷം, സാമ്പത്തികമോ സാഹചര്യങ്ങളോ തുടങ്ങി ഒരു ബാഹ്യ ശക്തിയ്ക്കും നിങ്ങളെ പിന്തിരിപ്പിയ്ക്കാനാവില്ല.

Blog English

The psychology of Money

The Psychology of Money

We read umpteen books on how to become rich but when it comes to implementing it, we miss the point somehow. The problem lies not with the books but with the lack of clarity and self-belief.

Remember, clearly working out where you want to be regarding your finances is the baby step towards making money. Here, let us discuss in brief on a few tips to make money or to become successful in our respective careers.

Setting a Goal

 • Define and declare your goal with conviction.
 • Calculate the amount you intend to earn. For example, if you intend to earn 10 lakhs as monthly salary, clearly set 10 lakhs monthly salary as a goal.

Do Affirmation

 • Keep telling yourself that you are thankful for earning 10 lakhs as monthly salary.
 • Write down the amount in a diary in your language so that you emphatically declare yourself committed to earn it which in turn increases your self-belief
 • Paste the goal and the amount on your wall or in prayer room which makes it stick to your mind
 • Read the affirmation at least 10 times every morning and at night prior to sleep
 • Try visualising yourself earning the money, counting and investing it.
 • Imagine the feel while the money is in the hands and the impact it creates in your life, family and lifestyle such as buying a new vehicle, attire, the kind of people you befriend, the charity you will be part of, the number of people who is going to benefit.
 • Create a vision board to imagine the kind of impact the money will have in your life. Cut images from magazines or make a pictorial representation on your computer screen. For example, if you run a company, create one on how your company gets listed, you running a charity as part of your organization, how you start prioritising your physical health by running marathons, you constructing a good house or buy a car. Get it printed and pasted on your wall or as a screensaver in your computer so that they are frequent reminders.

Take Action

 • Ask yourself on the actions needed to be taken to impact the lifestyle
 • Implement the small ideas which you get while you keep on asking questions.
 • Monitor these small ideas transforming themselves into huge visions and ultimately reaching a moment helping you attain the goal

Remember it may take months or years to reach your goal. The stronger you believe in it, the faster you reach there. In that defining moment, no external factors, be it economy or situations can stop you from reaching there.

Blog English

Venturing into Shariah Investment

Venturing into Shariah Investment

Shariah Investment is an Islamic investment philosophy which follows shariah norms, the moral code of Islam. It encourages people to invest in a socially responsible way thus dissuading them from investing in anything which harms a man physically or emotionally.  Anyone who believes in shariah norms are free to invest in this.

There are various Shariah compliant mutual fund investments in India though the options stand limited. Here, let us discuss about the various Shariah investment options available in India.

Taurus Ethical Fund

This is a Shariah compliant mutual fund. It starts with a minimum investment option of Rs. 5000 as a onetime payment or Rs1000 as SIP (Systematic Investment Plan). Taurus provides an average expected return of more than 10 percent which is a better performance in comparison to fixed deposit. Its AUM (Assets under Management) is 37 crores and has an expense ratio of 2.6%. However, this suits those who eye long term investments of anything more than 5 years, being fully aware of the risk of equity market.

Minimum investment SIP AUM Expense ratio
5000 1000 37 Crore 2.6%

 

Tata Ethical Fund

Tata ethical fund is the most popular and recommended ethical mutual fund in India thanks to its AUM which stands at 515 crore and brand name.  One can invest a minimum amount of 5000 and a SIP of 150. The average returns expected is 14 percent and its expense ratio stand at 2.5 %.

Minimum investment SIP AUM Expense ratio
5000 150 515 Crore 2.5%

 

Nipon ETF (Exchange Traded Fund)

Demat account is a must for investing in Nippon ETF. The expense ratio is above 1 percent. The one persistent issue with Nippon is its low liquidity as its AUM is 3 Crore. This makes buying and selling difficult.

AUM Expense ratio
3 Crore 1%

 

The documents required for investing in an ethical mutual fund are as follows:

 • Pan card
 • Aadhar card
 • Cheque leaf or details of bank account

If you are a Non-Resident Indian, apart from having the above documents, you should furnish your address proof from your resident country as well as NRI account details.

If you are investing through Demat account, you will need

 • PAN card
 • Aadhar card
 • Details of Bank account

In case you are an NRI, besides the above-mentioned documents, you must have PAS (Personal Account System) account which must be linked to the trading account

Taxation and Discontinuation charges

 • Discontinuing the plan before the completion of 1 year will make you pay 1% as exit load from the amount.
 • Selling it before completing 1 year makes you liable to pay 15 % of the profit as tax
 • Selling it after 1 year makes 10 % of the profit taxable.
 • In ETF, you are free to buy or sell as and when there is liquidity
 • NRIs are not exempted from taxation

As limited options exist, most of the time, you feel exposed to its limitations in Shariah investments. So, conduct a detailed study before venturing.

Blog English

Find your Money Personality

Find your Money Personality

Our attitude towards money is largely dependent on our personality and this turn is influenced largely by family, experiences or any life changing events which occur during childhood. Understanding this money personality is essential to have a proper financial plan.

It is said there are four types of money personalities and we fall into either of these which are savers, spenders, money avoiders and money monks. Here, let us talk about the various characteristics of these money personalities.

Savers

Savers are those who find all the possible ways to save money. They do this by

 • Skipping hangouts and entertainments
 • Choosing risk free investments
 • Venturing into only those which they are sure of
 • Checking every minute detail before investing thus ensuring its risk free
 • Investing mostly in fixed deposits
 • Staying away from other investments such as equity and mutual fund
 • Prioritising savings over investments
 • Not maintaining good lifestyle and thus treating themselves badly

To have a proper financial plan, a saver should

 • Analyse their spending habits
 • Set goals and invest according to the lifestyle
 • Diversify the investments
 • Attempt risky long-term equity investments
 • Set up emergency fund as part of savings.

Spenders

Spenders keep on spending and constantly try to upgrade their lifestyle by

 • Frequently engaging in shopping either out of liking or to ease stress and tension
 • Regularly using credit cards even above their credit limit

Spenders must

 • Give importance to budgeting
 • Analyse the spending habit and invest accordingly
 • Reduce the unnecessary lifestyle expenses

Money Avoiders

Money avoiders dread money, avoid all possible conversations regarding money. They,

 • Consider money as the root cause of all evil
 • Avoid money matters such as financial responsibilities, expenses and bill payments
 • Delay the payments

Money avoiders should

 • Educate themselves about money
 • Make payments on time
 • Take an upfront decision on financial planning.
 • Try to automate the savings
 • Make payments of loans and other services on time

Money Monks

Least interested in money, money monks avoid all conversations regarding money like money avoiders. They take more interest in matters like charity. On the job front, neither they demand salary hike nor ask for their deserving remuneration due to the fear of people considering them greedy.

Money monks must

 • Create a financial plan as per the lifestyle
 • Automate the investments as it is highly unlikely of them to find a suitable plan by themselves and invest
 • Review their portfolio at least once in 3 months.

Make out the category which you belong to which is essential to have a proper financial plan in life.

Close Bitnami banner
Bitnami